Lasten hätäensiapu on lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville räätälöity kurssi, jonka kesto on yleensä 4h. Koulutuksessa syvennytään erityisesti pienten lasten elvytykseen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Pienillä lapsilla tapaturmat sattuvat yleensä kotona, leikkipaikoilla tai päiväkodissa. Hieman vanhemmilla lapsilla puolestaan leikkiessä, liikenteessä tai harrastusten parissa.  Tällaisia tyypillisiä tapaturmia ovat mm. putoamiset, kaatumiset, kolauttamiset ja tukehtumiset. Niitä voidaan ennaltaehkäistä hyvällä valvonnalla sekä turvallisuudesta huolehtimalla, mutta aina sekään ei riitä.

Lasten hätäensiapukurssin 4h sisältö:

 • Toiminta hätätilanteessa
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Lapsen elvytys
  • Tukehtuva lapsi/vierasesine hengitysteissä
  • Haavat
  • Tyypillisimmät sairauskohtaukset
  • Myrkytykset
 • Tapaturmien ehkäisy

Räätälöimme kurssin sisällön asiakkaan toiveiden, työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.