Tapaturmat ja sairaskohtaukset sattuvat usein yllättäen ja ennalta-arvaamattomasti. Tällöin elottomuuden tunnistaminen, avun hälyttäminen, elvyttäminen sekä defibrillaattorin käyttö ovat taitoja, jotka jokaisen tulisi osata. Ensiapukursseilla käydään läpi ensiavun teoria pitämällä kuitenkin pääpaino käytännön harjoittelussa.

ENSIAPUKURSSIT:

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Ensiapukoulutukset räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Koulutuksia suunniteltaessa otetaan huomioon koulutettavien henkilöiden tehtävät, työhön liittyvät riskit muut ympäristötekijät.

 

Koulutukset ovat saatavissa suomeksi sekä englanniksi.