Tiesitkö, että voit saada Kelan myöntämää korvausta ensiapukursseista?

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannukset.

Korvaukseen oikeuttavia ovat ensiapukurssin (EA1®), ensiapukurssin (EA2®), hätäensiapukurssin sekä työpaikkojen kertauskurssin kustannukset.

Ensiapukoulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen edellyttää, että ensiapukouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK/SPR).

Tarkempaa tietoa löydät asiasta Kela:n sivuilta Kela.fi sekä Kela:n ohjeesta.