Hätäensiapukurssi (4-7h) on yhtenä erikseen sovittuna päivänä pidettävä koulutus, jonka kesto on asiakkaan valinnan mukaan 4h, 5h, 6h tai 7h (á 45 min tunti). Koulutuksen aikana käydään hätäensiavun perusteet läpi. Kurssin sisältö vaihtelee laajuuden mukaan. Kurssin suorittaneet omaavat hyvät valmiudet antaa ensiapua sitä tarvitseville sekä tuntevat yleisimmät tapaturmien ehkäisyyn liittyvät toimet.

 

Hätäensiapukurssin 4h sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai
  sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys + defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssin 5h sisältö:

 • Hätäensiapu 4h aiheiden lisäksi:
 • Asiakkaan toiveen mukaan esim. haavat, nivelvammat tms.

Hätäensiapukurssin 6h sisältö:

 • Hätäensiapu 4h aiheiden lisäksi:
 • Asiakkaan toiveen mukaan esim. haavat, nivelvammat, sairaskohtaukset tms.

Hätäensiapukurssin 7h sisältö:

 • Hätäensiapu 4h aiheiden lisäksi:
 • Asiakkaan toiveen mukaan esim. haavat, nivelvammat, sairaskohtaukset tms.
 • 7h hätäensiapukurssin aikana aihealueet käydään läpi yksityiskohtaisemmin

Räätälöimme jokaisen kurssin sisällön asiakkaan toiveiden, työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.