ENSIAPUKURSSI 2 on 16 tunnin kurssi (á 45 min. tunti), joka suoritetaan kahtena eri päivänä (8 tuntia/päivä), erikseen sovittuna aikana. Kurssin osallistujamäärä on enintään 15 henkeä. Koulutuksen aikana syvennytään erilaisiin ensiaputilanteisiin sekä ensiaputaitoihin.  Ensiapukurssi 2 suorittaneet osaavat aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Lisäksi koulutettu osaa ehkäistä tapaturmia.

Ensiapukurssi 2 on jatkokurssi Ensiapukurssi 1 suorittaneille henkilöille.

 

Ensiapukurssi 2 sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys: aikuinen, lapsi ja vauva
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet:

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t

Räätälöimme kurssien sisällön asiakkaan toiveiden, työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

SPR:n myöntämä todistus on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen se tulisi uusia.

Ensiapukurssi 2 voi kerrata käymällä hätäensiapu 4h tai hätäensiapu 8h kurssin.