ENSIAPUKURSSI 1 on 16 tunnin kurssi (á 45 min. tunti), joka suoritetaan kahtena eri päivänä (8 tuntia/päivä), erikseen sovittuna aikana. Kurssin osallistujamäärä on enintään 15 henkeä. Koulutuksen aikana käydään ensiavun perusteet läpi sekä syvennytään erilaisiin ensiaputilanteisiin. Kurssin suorittaneet omaavat erinomaiset valmiudet antavat ensiapua tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

 

Ensiapukurssi 1 sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat
 • Murtumat
 • Myrkytykset

Räätälöimme kurssien sisällön asiakkaan toiveiden, työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

SPR:n myöntämän todistus on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se tulisi uusia.

Ensiapukurssi 1 sekä Ensiapukurssi 2 voi kerrata käymällä hätäensiapu 4h tai hätäensiapu 8h kurssin.